AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ENERGETİKA NAZİRLİYİ

SİFARİŞÇİ : ENERGETİKA NAZİRLİYİ SAHƏSİ: 2189 m2 İNDESİGN-ın FUNKSİYASI: PLANLAŞDIRMA 3D DİZAYN TƏMİR SƏS BOĞUCUNUN QURAŞDIRILMASI OFİS ARAKƏSMƏLƏRİ KAVROLİT DÖŞƏMƏ BUZ VİNİLİN VURULMASI WC KABİNLƏRİ MOTORLU VƏ MOTORSUZ JALÜZLƏRİN QURAŞDIRILMASI MEBELLƏRİN İNDİVİDUAL DİZAYN ƏSASINDA İSTEHSALI OFİS LÖHVƏLƏRİ