AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ENERGETİKA NAZİRLİYİ

SİFARİŞÇİ : ENERGETİKA NAZİRLİYİ SAHƏSİ: 18 m2 İNDESİGN-ın FUNKSİYASI: RECEPTİON-un 3D DİZAYNI, İNDİVİDUAL DİZAYN ƏSASINDA RECEPTİON-un İSTEHSALI.