“HƏYAT” FONDU

SİFARİŞÇİ : “HEYDƏR ƏLİYEV” FONDU - “HƏYAT” FONDU ÜÇÜN SAHƏSİ : 219 m2 İNDESİGN-ın FUNKSİYASI : PLANLAŞDIRMA, 3D DİZAYN, OFİS ARAKƏSMƏSİ, LAMİNAT ÜZLƏMƏ, MEBELLƏRİN İNDİVİDUAL DİZAYN ƏSASINDA İSTEHSALI.